K A R L M U Y S /

K A R E L V A N M U Y Z E N

omtrent

werk

nieuws

 

 

 

Metagrammen (2015) *

 

Kruis erover (2014) *

Eenakter voor drie spelers

 

Grandes dames (2014) *

Eenakter voor drie spelers

 

Dezer dagen (2014) *

Eenakter voor drie spelers

 

Inventaris incident inversie (2014)

Hoorspel

 

Vlaamse steden & gemeenten (2014) *

Zomerimpressies

 

Een verzameling stenen (2014) *

Aforismen

 

* Online beschikbaar. Klik op titel.

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Karl Muys

info[at]karlmuys.be